Галина Славчева

мед. сестра Галина Славчева
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Галина Славчева

Професионалист с над 20 години стаж като хирургична сестра и с над 15 години опит при пациенти с усложнени остри и труднозарастващи рани.

0887 30 76 91

info@rani.bg

rani.bg

Образование и професионален опит

Завършва Медицински колеж „ Йорданка Филаретова” през 2002 година. Придобива магистърска степен по Управление на здравните грижи във Факултет по обществено здраве към Медицински университет София.
Специалист в грижа за раните и обучение на пациенти с хронични рани. Има многобройни публикации и участия в медицински списания, конференции и конгреси в България и по света. Ръководи курс за следдипломно обучение на професионалисти по здравни грижи на тема „Иновации в превързочната техника и грижа за раните”. Участва и е лектор в Европейска академия за лечение на рани 2010, 2011 и 2012 година. Член на БАПЗГ ( Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи) и БАР (Българска асоциация за раните).