Заздравяване на раната

Заздравяване на раната

Заздравяването на раната е комплексен процес, който зависи основно от два фактора – системни (общи) и локални въздействия.
N Системни въздействия:

   • възраст – тя е обратно пропорционална на раневото заздравяване. Придружаващи заболявания (метаболитни, съдови)-предпоставка за развитие на рани. Намален имунитет
   • хранене – намаленото количество протеин, набавено с храната води до прекъсване на синтезът му, което прекъсва пролиферацията на клетките на гранулационната тъкан. Витамините (като коензими) допринасят за раневото заздравяване. Минерали-основно цинк и желязо
   • имунен статус-процесите на имунен отговор имат основна роля в раневото заздравяване
   • придружаващи заболявания-заболявания на съединителната тъкан, метаболитни,съдови, онкологични. Адекватното им лечение е ключов момент за ефективното лечение на раната (основно за захарен диабет и венозна патология)
   • следоперативни усложнения -действат като инхибитори
   • остри травми
   • медикаментозно лечение – някои медикаменти имат имунокомпроментиращ ефект: кортикостероиди, цитостатици
   • психосоциално положение: тютюнопушене. употреба на алкохол, наркотични вещества, сътрудничество при лечението (compliance), самонараняване
Заздравяване на раната 1
Заздравяване на раната 2

N Локални въздействия:

  • Размер и дълбочина на раната
  • Състояние на раневите ръбове – равни, неравни, подкопани, с джобове
  • Състояние на раневото ложе
  • Степен на бактериална колонизация
  • Въздействие на раневия ексудат
  • Място на нараняването
  • Давност на раната

Принципи на раневото лечение при остри и хронични рани

N Оценката и лечението се провеждат едновременно (успоредно) и са взаимно свързани.
N Раневото заздравяване протича в три ясно изразени, но припокриващи се фази – всяка една преминава постепенно в другата и до известна степен зависи от нея.
N Фаза на почистване – характеризира се с локално възпаление и води до ясно изразена ексудация
N Фаза на гранулация – образуват се нови клетки и се формира гранулационна тъкан, ексудацията на раната намалява значително
N Фаза на епителизация или регенерация – краищата на раната се доближават един към друг и тя постепенно се покрива с епителна тъкан

Избор на подходяща превръзка, в зависимост от раневата фаза

N Функции на превръзката във фазата на почистване: превръзката трябва да има антимикробно действие и да абсорбира количеството ексудат
N Функции на превръзката във фазата на гранулацията: превръзката трябва да подпомага образуването на тъканите, чрез осигуряване на влажна среда
N Функции на превръзката във фазата на епителизацията: превръзката трябва да ускорява клетъчната миграция и клетъчното делене