Иван Николов

рехабилитатор и кинезитерапевт Иван Николов
КИНЕЗИТЕРАПЕВТ

Иван Николов

Кинезитерапевт с над 8 години опит при пациенти с ортопедични и неврологични проблеми.

0887 30 76 91

info@rani.bg

rani.bg

Образование и професионален опит

Завършил Медицински колеж ” Йорданка Филаретова” през 2012 година, специалност рехабилитация. През 2013 година придобива магистърска степен по кинезитерапия в НСА “В. Левски”.
Придобил следдипломни курсове за усъвършенстване на уменията си в лечението на пациенти с неврологични и ортопедични проблеми.