Мая Цанкова

мед. сестра Мая Цанкова
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Мая Цанкова

Мая Цанкова е професионалист с над 30 години стаж като хирургична и анестезиологична сестра, с над 10 години опит при пациенти с усложнени остри и труднозарастващи рани.

0887 30 76 91

info@rani.bg

rani.bg

Образование и професионален опит

Завършва Медицински колеж „ Йорданка Филаретова” през 1988 година.
Специалист в грижа за раните и обучение на пациенти с хронични рани. Има многобройни участия в медицински конференции и конгреси в България. Член на БАПЗГ ( Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи) и БАР (Българска асоциация за раните).