Свързани организации

ВРЪЗКИ

Свързани асоциации и организации

logo Медицински Център Пирогов

Център за лечение на рани към МЦ „Пирогов“

Медицински Център “Н.И.Пирогов” предоставя достъпна, адекватна и ефективна извънболнична медицинска помощ при прилагане на съвременни методи за диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика съобразно медицинските стандарти.

В Центъра се извършват прегледи (платени и по НЗОК), консултации и превръзки на пациенти с остри и хронични рани.
https://mcpirogov.com

лого на асоциацията - EWMA

Европейска асоциация за лечение на раните

European Wound Management Association (EWMA)

Дейностите на EWMA се инициират в сътрудничество с различни национални или международни организации, насочени към цели като увеличаване събирането на данни и качество на доказателствата, внедряване на знания и развитие на образованието в лечението на рани.
https://ewma.org

лого на Българската асоциацията за раните- BWA

Българска асоциация за раните

Българската асоциация за раните – БАР е основана през 2008г. През 2009г. БАР става асоцииран член към Европейската асоциация за лечение на раните.
https://ewma.org/european-cooperating-organisations/bwa

Участия в международни конгреси и конференции
Галя Славчева на конференцията на EWMA в Лондон 2015
ВАЖНО ЗА НАС

Разпространяваме опита и прилагаме стандартите на Европейската асоциация за лечение на рани в България

При нашата работа спазваме протоколите на Европейската асоциация за лечение на раните. Гордеем се с нашите участия с доклади и презентации на различни конференции на Асоциацията през годините.
МЕЖДУНАРОДНИ УЧАСТИЯ

Нашите доклади в конференции на EWMA

EWMA Conference London 2015 banner

Complex Chronic Wounds: Successful Treatment With A Single Type Dressing

2015 London – Complex chronic wounds: successful treatment with a single type dressing.

Slavcheva G., Bulgaria Department of Surgery 2
Pediatric Ward of Thoracic Surgery
“PIROGOV” University Emergency Hospital, Sofia, Bulgaria

EWMA Conference Madrid 2014 banner

Application Of Vacuum Therapy In Child With Complicated Postoperative Wound

2014 Madrid – Application of Vacuum Therapy in Child with Complicated Postoperative Wound
Negative-pressure wound therapy on child with a complicated postoperative wound.

G. Slavcheva*, R. Raikova, H. Shivachev, G. Grigorov*, V. Hristov*
* – Department of Surgery 2
Pediatric Ward of Thoracic Surgery
“PIROGOV” University Emergency Hospital, Sofia, Bulgaria

EWMA Conference Brussels 2011 banner

A 4.5 Month Female Patient With Dorsum Pedis Necrotic Wound

2011 Brussels – A 4.5 Month Female Patient With Dorsum Pedis Necrotic Wound – CASE REPORT

Slavcheva G., UMHATEM “ Pirogov”, Bulgaria

EWMA Conference Helsinki 2009 banner

Negative Pressure Wound Therapy Of Abdominal Operative Wound Dehiscence

2009 Helsinki – Negative Pressure wound Therapy Of Abdominal Operative Wound Dehiscence

Slavcheva G., Grigorov G., Christov V. , UMHATEM “ Pirogov”, Bulgaria

EWMA Conference Lisabon 2008 banner

The Complex Management Of Infection And Exudates Control In Complicated Surgical Wounds.

2008 Lisbon – The complex management of infection and exudates control in complicated surgical wounds

Slavcheva G., Grigorov G., Christov V. “Pirogov” Emergency Hospital, Sofia, Bulgaria